همراهان ارجمند
هر پژوهشگری برای انجام فعالیت های تخصصی و کارشناسی خود نیازمند مطالعه دستاوردهای علمی موجود در زمینه مورد نظر است تا بتواند تحقیقات خود را بر شالوده دانش موجود بنا نهاده و دستاوردهای علمی جدیدی به دست آورد. لذا انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بدون دسترسی به علم موجود، امکان پذیر نبوده و ممکن است به دوباره کاری بیانجامد


تلاش بر این است که این دغدغه ها را به دوش کشیده و لذت دسترسی به آخرین تولیدات علمی کشور به شما ارائه شود تا بتوان سهمی کوچک در ارتقاء علم بشر را از آن خود کنیم


برای دسترسی به مقالات علمی پژوهشی می توانید به این فایل ها مراجعه کرده و به مقالات مورد نظر خود برسید
با آرزوی بینش، بهبودی و بهروزی

نیوشا عزیزی فر


تأثیر روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر عملکرد تحصیلی در ماده درسی پداگوژی.pdf

تأثیر روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر عملکرد تحصیلی در ماده درسی پداگوژی

تاثير تکنيک هاي بيان و سخنراني معلم در تدريس.pdf

تاثير تکنيک هاي بيان و سخنراني معلم در تدريس

نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت یا شکست سازمان.pdf

نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت یا شکست سازمان

تاثیر آمادگی دانش آموزان بر یادگیری.pdf

تاثیر آمادگی دانش آموزان بر یادگیری

نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق فراگیران دوره اصول مدیریت در مؤسسه آموزشی منطقه 4 تهران.pdf

نقش آموزش مجازی در یادگیری خالق فراگیران دوره اصول مدیریت