سوابق حرفه اینویسنده و مترجم

مدرس دوره های مدیریت و مهارت های فردی و اجتماعیعضو انجمن مدیریت آموزشی ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

عضو کانون کارآفرینی ایرانبرگزار کننده دوره های آموزشی در سراسر کشور

آماده عقد قرارداد با ادارات، سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشیتحصیلات آکادمیک

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی - رتبه یک کشوری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناسی عکاسی خبری

کاردانی مترجمی زبان انگلیسیمؤلف کتاب

پداگوژی - هر آنچه یک معلم باید بداند


مؤلف کتاب

تاثیر روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر عملکرد تحصیلی


مترجم و مؤلف کتاب

مدیریت آموزشی


مترجم و مؤلف کتاب

درآمدی بر مدیریت و رهبری آموزشی


مترجم و مؤلف کتاب

تکنولوژی آموزشی


مترجم و مؤلف کتاب

روشها و فنون تدریس (پداگوژی)


نویسنده مقاله پژوهشی

نقش فرهنگ سازمانی در موفقیت یا شکست سازمان


نویسنده مقاله پژوهشی

تاثیر تکنیک های بیان و سخنرانی معلم در تدریس


نویسنده مقاله پژوهشی

تاثیر آمادگی دانش آموزان بر یادگیری


نویسنده مقاله پژوهشی

تاثیر روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر عملکرد تحصیلی در ماده درسی پداگوژی


نویسنده مقاله پژوهشی

نقش آموزش مجازی در یادگیری خلاق فراگیران دوره اصول مدیریت


نویسنده مقاله پژوهشی


The Effects of Using Massed Instruction versus Spacing Instruction on Iranian Intermediate EFL learners' Idiom Learning
عنوان دوره های آموزشی


اصول مدیریت

اصول و فنون مذاکره

فن رهبری

فن اداره جلسات

مدیریت رفتار سازمانی

فرهنگ سازمانی

تصمیم گیری و مهارت حل مسأله

مهارت های برقراری ارتباط مؤثر

برنامه ریزی

مدیریت زمان

مدیریت استرس

مخاطب شناسی

شخصیت شناسی (اناگرام)

کارآفرینی

افزایش اعتماد به نفس

اصول دستیابی به هدف

خلاقیت و نوآوری در محیط کار

ایمنی و بهداشت در محیط کار

آمادگی شغلی

اصول موفقیت

نیاز و انگیزه

اخلاق حرفه ای

مهارت های زندگی

پداگوژی

مدیریت آموزشی

تکنولوژی آموزشی

نیاز سنجی آموزشی

مشاوره و هدایت تحصیلی

روش های ارائه مطلب

برنامه ریزی درسی

مهارت مطالعه مؤثر

مهارت تند خوانی