نیوشا عزیزی فردکترای تخصصی مدیریت آموزشی - رتبه یک کشورینویسنده و مترجم

مدرس دوره های مدیریت و مهارت های فردی و اجتماعی

برگزار کننده دوره های آموزشی در سراسر کشورContact with

نیوشا عزیزی فر

Newsha Azizifar